Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,49 лв. +0.00 2,45 лв. +0.00 1,04 лв. +0.00
Алжир 0,37 лв. +0.00 0,23 лв. +0.00 0,15 лв. +0.00
Андора 2,19 лв. +0.00 1,88 лв. +0.00
Армения 1,90 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Австрия eu 2,21 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,19 лв. +0.00 1,23 лв. +0.00 0,64 лв. +0.00
Белгия eu 2,78 лв. +0.00 2,59 лв. +0.00 0,86 лв. -0,05
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,07 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Хърватия eu 2,51 лв. -0,01 2,31 лв. -0,01 1,09 лв. +0.00
Кипър eu 2,32 лв. +0.00 2,34 лв. +0.00
Чехия eu 2,16 лв. -0,01 2,10 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Дания eu 3,10 лв. +0.00 2,65 лв. +0.00
Египет 0,61 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Естония eu 2,38 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,95 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00
Франция eu 2,73 лв. +0.00 2,46 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Грузия 1,45 лв. +0,01 1,45 лв. +0,01
Германия eu 2,70 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,11 лв. +0.00
Гърция eu 3,13 лв. +0.00 2,64 лв. +0.00 1,66 лв. +0.00
Унгария eu 2,30 лв. +0,07 2,25 лв. +0,07 1,33 лв. +0,04
Исландия 3,42 лв. +0.00 3,26 лв. +0.00
Ирландия eu 2,74 лв. +0.00 2,48 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Израел 3,04 лв. +0,02 3,58 лв. +0,02 1,57 лв. +0,01
Италия eu 3,11 лв. +0.00 2,81 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Йордания 1,64 лв. +0,01 0,81 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,38 лв. +0.00 0,65 лв. +0.00
Латвия eu 2,24 лв. +0.00 2,02 лв. +0.00 1,05 лв. +0.00
Ливан 2,73 лв. +0.00 1,70 лв. +0.00 1,64 лв. +0.00
Либия 0,26 лв. +0.00 0,19 лв. +0.00
Литва eu 2,20 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,01 лв. +0.00
Люксембург eu 2,31 лв. +0.00 1,95 лв. +0.00 0,91 лв. +0.00
Македония 2,15 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,70 лв. +0,01 1,45 лв. +0,01 1,02 лв. +0,01
Черна гора 2,52 лв. +0.00 2,23 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,97 лв. +0.00 1,67 лв. +0.00
Холандия eu 3,28 лв. +0.00 2,57 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00
Норвегия 3,43 лв. +0,01 3,19 лв. +0,01 1,32 лв. +0.00
Полша eu 2,09 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 0,95 лв. +0.00
Португалия eu 3,01 лв. +0.00 2,58 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00
Румъния eu 2,09 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,85 лв. +0.00
Русия 1,25 лв. +0,01 1,18 лв. +0,01 0,53 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,43 лв. +0.00 0,36 лв. +0.00
Сърбия 2,34 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
Словакия eu 2,32 лв. +0.00 2,05 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Словения eu 2,51 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,31 лв. +0.00
Испания eu 2,43 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Швеция eu 2,84 лв. -0,01 2,63 лв. -0,01 1,83 лв. -0,01
Швейцария 2,59 лв. +0,01 2,68 лв. +0,01 1,54 лв. +0.00
Тунис 1,17 лв. +0,01 0,87 лв. +0.00
Турция 2,71 лв. +0,02 2,34 лв. +0,01 0,81 лв. +0,01
САЩ 1,11 лв. +0,01 1,17 лв. +0,01
Украйна 1,73 лв. +0,01 1,53 лв. +0,01 0,78 лв. +0,01
Великобритания eu 2,74 лв. +0,02 2,79 лв. +0,02 1,36 лв. +0,01

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ