Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 2,56 лв. +0.00 2,51 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Алжир 0,36 лв. +0.00 0,22 лв. +0.00 0,14 лв. +0.00
Андора 2,07 лв. +0.00 1,74 лв. +0.00
Армения 1,80 лв. +0.00 1,69 лв. +0.00
Австрия eu 2,17 лв. +0.00 1,99 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Беларус 1,11 лв. -0,01 1,15 лв. -0,01 0,60 лв. -0,01
Белгия eu 2,66 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 1,71 лв. +0.00 1,56 лв. +0.00 0,86 лв. +0.00
България eu 2,02 лв. +0.00 1,98 лв. +0.00 0,97 лв. +0.00
Хърватия eu 2,36 лв. +0.00 2,19 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Кипър eu 2,26 лв. +0.00 2,24 лв. +0.00
Чехия eu 2,04 лв. +0.00 1,97 лв. +0.00 0,92 лв. +0.00
Дания eu 2,99 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00
Египет 0,59 лв. +0.00 0,17 лв. +0.00
Естония eu 2,26 лв. +0.00 2,20 лв. +0.00 1,02 лв. +0.00
Финландия eu 2,82 лв. +0,04 2,40 лв. +0,03
Франция eu 2,58 лв. +0.00 2,29 лв. +0.00 1,46 лв. -0,01
Грузия 1,42 лв. -0,01 1,39 лв. -0,01
Германия eu 2,64 лв. +0.00 2,21 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Гърция eu 2,98 лв. +0.00 2,47 лв. +0.00 1,47 лв. +0.00
Унгария eu 2,10 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Исландия 3,22 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00
Ирландия eu 2,62 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Израел 3,02 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Италия eu 2,97 лв. -0,01 2,66 лв. -0,01 1,16 лв. +0.00
Йордания 1,57 лв. +0.00 0,77 лв. +0.00
Косово 2,05 лв. +0.00 1,96 лв. +0.00 1,00 лв. +0.00
Кувейт 0,37 лв. +0.00 0,62 лв. +0.00
Латвия eu 2,14 лв. +0.00 1,89 лв. +0.00 0,98 лв. +0.00
Ливан 2,63 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00 1,51 лв. +0.00
Либия 0,24 лв. +0.00 0,18 лв. +0.00
Литва eu 2,10 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00 0,94 лв. +0.00
Люксембург eu 2,19 лв. +0.00 1,83 лв. +0.00 0,83 лв. +0.00
Македония 1,98 лв. -0,01 1,54 лв. -0,01 0,87 лв. -0,01
Малта eu 2,56 лв. +0.00 2,31 лв. +0.00
Молдова 1,57 лв. -0,01 1,32 лв. -0,01 1,02 лв. -0,01
Черна гора 2,33 лв. +0.00 2,09 лв. +0.00 1,17 лв. +0.00
Мароко 1,87 лв. +0,01 1,57 лв. +0,01
Холандия eu 3,13 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00 1,48 лв. +0.00
Норвегия 3,26 лв. -0,02 3,00 лв. -0,01 1,46 лв. -0,01
Полша eu 1,93 лв. +0.00 1,82 лв. +0.00 0,80 лв. +0.00
Португалия eu 2,87 лв. +0.00 2,43 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Румъния eu 1,91 лв. +0,01 1,78 лв. +0,01 0,85 лв. +0.00
Русия 1,17 лв. +0.00 1,09 лв. +0.00 0,46 лв. +0.00
Саудитска Арабия 0,41 лв. +0.00 0,34 лв. +0.00
Сърбия 2,32 лв. +0,03 2,39 лв. +0,03 1,22 лв. +0,01
Словакия eu 2,19 лв. +0.00 1,94 лв. +0.00 0,84 лв. +0.00
Словения eu 2,38 лв. +0.00 2,17 лв. +0.00 1,29 лв. +0.00
Испания eu 2,28 лв. +0.00 2,06 лв. +0.00 1,19 лв. +0.00
Швеция eu 2,70 лв. +0,01 2,60 лв. +0,01 1,80 лв. +0,01
Швейцария 2,45 лв. -0,01 2,50 лв. -0,01 1,52 лв. -0,01
Тунис 1,10 лв. -0,02 0,82 лв. -0,02
Турция 2,42 лв. +0.00 2,12 лв. +0.00 0,79 лв. +0.00
САЩ 0,99 лв. -0,01 1,08 лв. -0,01
Украйна 1,69 лв. -0,01 1,51 лв. -0,01 0,66 лв. +0.00
Великобритания eu 2,54 лв. +0,02 2,56 лв. +0,03 1,26 лв. +0,02

Цените са взети от www.fuel-prices-europe.info и са преобразувани от евро към лев по официалния курс на БНБ