<< Май 2016 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
      
1  A95: 1,231€/л
 ДИЗ: 1,022€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
2  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,038€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
3  A95: 1,241€/л
 ДИЗ: 1,039€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
4  A95: 1,242€/л
 ДИЗ: 1,040€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
5  A95: 1,242€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
6  A95: 1,242€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
7  A95: 1,242€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
8  A95: 1,242€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
9  A95: 1,232€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
10  A95: 1,232€/л
 ДИЗ: 1,042€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
11  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
12  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
13  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
14  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
15  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
16  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
17  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
18  A95: 1,233€/л
 ДИЗ: 1,046€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
19  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,047€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
20  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,047€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
21  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,047€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
22  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,047€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
23  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,047€/л
 ГАЗ: 0,590€/л 
24  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,048€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
25  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,049€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
26  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,050€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
27  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,050€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
28  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,050€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
29  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,051€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
30  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,051€/л
 ГАЗ: 0,589€/л 
31  A95: 1,234€/л
 ДИЗ: 1,051€/л
 ГАЗ: 0,589€/л