<< Април 2024 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
1  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,607€/л
 ГАЗ: 0,722€/л 
2  A95: 1,651€/л
 ДИЗ: 1,607€/л
 ГАЗ: 0,722€/л 
3  A95: 1,666€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,722€/л 
4  A95: 1,667€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
5  A95: 1,667€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
6  A95: 1,668€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
7  A95: 1,668€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
8  A95: 1,668€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
9  A95: 1,668€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
10  A95: 1,672€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,726€/л 
11  A95: 1,672€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,724€/л 
12  A95: 1,671€/л
 ДИЗ: 1,602€/л
 ГАЗ: 0,720€/л 
13  A95: 1,672€/л
 ДИЗ: 1,602€/л
 ГАЗ: 0,720€/л 
14  A95: 1,687€/л
 ДИЗ: 1,606€/л
 ГАЗ: 0,720€/л 
15  A95: 1,687€/л
 ДИЗ: 1,606€/л
 ГАЗ: 0,720€/л 
16  A95: 1,689€/л
 ДИЗ: 1,606€/л
 ГАЗ: 0,720€/л 
17  A95: 1,688€/л
 ДИЗ: 1,604€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
18  A95: 1,688€/л
 ДИЗ: 1,604€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
19  A95: 1,690€/л
 ДИЗ: 1,604€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
20  A95: 1,690€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
21  A95: 1,690€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
22  A95: 1,690€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
23  A95: 1,690€/л
 ДИЗ: 1,603€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
24  A95: 1,688€/л
 ДИЗ: 1,602€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
25  A95: 1,689€/л
 ДИЗ: 1,602€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
26  A95: 1,688€/л
 ДИЗ: 1,600€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
27  A95: 1,688€/л
 ДИЗ: 1,599€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
28  A95: 1,688€/л
 ДИЗ: 1,599€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
29  A95: 1,694€/л
 ДИЗ: 1,589€/л
 ГАЗ: 0,708€/л 
30  A95: 1,694€/л
 ДИЗ: 1,589€/л
 ГАЗ: 0,708€/л