Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,64 лв. +0.00 3,68 лв. +0.00 1,15 лв. +0.00
Андора 2,97 лв. +0.00 2,86 лв. +0.00
Армения 2,47 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Австрия eu 3,29 лв. +0.00 3,35 лв. +0.00 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,32 лв. +0.00 1,32 лв. +0.00 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,52 лв. +0.00 3,63 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Босна и Херцеговина 2,68 лв. +0.00 2,73 лв. +0.00 1,30 лв. +0.00
България eu 2,70 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Хърватия eu 3,08 лв. +0.00 3,03 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Кипър eu 3,04 лв. +0.00 3,16 лв. +0.00
Чехия eu 3,06 лв. +0.00 2,97 лв. +0,01 1,32 лв. +0.00
Дания eu 4,04 лв. +0.00 3,54 лв. +0.00
Естония eu 3,47 лв. +0.00 3,16 лв. +0.00 1,35 лв. +0,02
Финландия eu 3,76 лв. +0,10 3,77 лв. +0,11
Франция eu 3,78 лв. +0.00 3,56 лв. +0,01 1,97 лв. -0,01
Грузия 2,24 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Германия eu 3,74 лв. +0,01 3,48 лв. +0.00 2,10 лв. +0,01
Гърция eu 3,87 лв. +0.00 3,39 лв. +0.00 1,78 лв. +0.00
Унгария eu 3,24 лв. +0.00 3,31 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Исландия 4,02 лв. +0.00 4,16 лв. +0.00
Ирландия eu 3,45 лв. +0,01 3,43 лв. +0,02 1,76 лв. +0.00
Италия eu 3,77 лв. +0.00 3,57 лв. +0.00 1,41 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,38 лв. +0.00 3,30 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Литва eu 3,00 лв. +0.00 3,00 лв. +0.00 1,50 лв. +0.00
Люксембург eu 3,26 лв. +0.00 3,09 лв. +0.00 1,40 лв. +0.00
Северна Македония 2,65 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,65 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00
Молдова 2,72 лв. +0,03 2,32 лв. +0,03 1,45 лв. +0.00
Черна гора 3,17 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,31 лв. +0,01 3,76 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Норвегия 3,96 лв. +0.00 3,58 лв. +0.00 2,33 лв. +0.00
Полша eu 3,08 лв. -0,02 3,12 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00
Португалия eu 3,62 лв. -0,01 3,31 лв. +0.00 1,72 лв. +0.00
Румъния eu 2,88 лв. +0.00 2,98 лв. +0,01 1,34 лв. +0,05
Русия 1,09 лв. +0.00 1,28 лв. +0.00 0,59 лв. +0.00
Сърбия 3,25 лв. +0.00 3,47 лв. +0.00 1,62 лв. +0.00
Словакия eu 3,31 лв. +0.00 3,11 лв. +0.00 1,38 лв. +0.00
Словения eu 3,02 лв. +0,02 3,03 лв. +0,01 1,68 лв. +0.00
Испания eu 3,27 лв. +0.00 3,05 лв. +0.00 1,86 лв. +0.00
Швеция eu 3,34 лв. +0,01 3,25 лв. +0.00 2,41 лв. +0.00
Швейцария 3,82 лв. +0.00 4,00 лв. +0.00 2,07 лв. +0.00
Турция 2,47 лв. +0.00 2,39 лв. +0.00 1,27 лв. +0.00
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,60 лв. -0,01 2,62 лв. +0.00 1,33 лв. +0.00
Великобритания eu 3,39 лв. +0,01 3,66 лв. +0.00 1,85 лв. +0,01