Държава Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
Албания 3,62 лв. -0,02 3,66 лв. -0,02 1,14 лв. -0,01
Андора 2,94 лв. -0,03 2,83 лв. -0,03
Армения 2,47 лв. +0.00 2,52 лв. +0.00 0,61 лв. +0.00
Австрия eu 3,27 лв. -0,02 3,31 лв. -0,04 2,25 лв. +0.00
Беларус 1,33 лв. +0,01 1,33 лв. +0,01 0,69 лв. +0.00
Белгия eu 3,49 лв. -0,03 3,57 лв. -0,06 1,37 лв. -0,02
Босна и Херцеговина 2,67 лв. -0,01 2,71 лв. -0,02 1,28 лв. -0,02
България eu 2,70 лв. +0.00 2,79 лв. +0.00 1,25 лв. +0.00
Хърватия eu 3,05 лв. -0,03 2,99 лв. -0,04 1,49 лв. -0,01
Кипър eu 3,04 лв. +0.00 3,14 лв. -0,02
Чехия eu 3,08 лв. +0,02 2,96 лв. -0,01 1,32 лв. +0.00
Дания eu 4,03 лв. -0,01 3,50 лв. -0,04
Естония eu 3,47 лв. +0.00 3,14 лв. -0,02 1,33 лв. -0,02
Финландия eu 3,74 лв. -0,02 3,73 лв. -0,04
Франция eu 3,75 лв. -0,03 3,52 лв. -0,04 1,95 лв. -0,02
Грузия 2,24 лв. +0.00 2,32 лв. +0.00 1,07 лв. +0.00
Германия eu 3,72 лв. -0,02 3,43 лв. -0,05 2,08 лв. -0,02
Гърция eu 3,84 лв. -0,03 3,36 лв. -0,03 1,76 лв. -0,02
Унгария eu 3,18 лв. -0,06 3,23 лв. -0,08 1,85 лв. +0,13
Исландия 3,98 лв. -0,04 4,11 лв. -0,05
Ирландия eu 3,44 лв. -0,01 3,41 лв. -0,02 1,76 лв. +0.00
Италия eu 3,75 лв. -0,02 3,54 лв. -0,03 1,41 лв. +0.00
Косово 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Латвия eu 3,35 лв. -0,03 3,27 лв. -0,03 1,38 лв. -0,01
Литва eu 3,00 лв. +0.00 2,97 лв. -0,03 1,48 лв. -0,02
Люксембург eu 3,25 лв. -0,01 3,06 лв. -0,03 1,38 лв. -0,02
Северна Македония 2,65 лв. +0.00 2,55 лв. +0.00 1,52 лв. +0.00
Малта eu 2,62 лв. -0,03 2,37 лв. -0,02
Молдова 2,71 лв. -0,01 2,31 лв. -0,01 1,45 лв. +0.00
Черна гора 3,17 лв. +0.00 2,91 лв. +0.00 1,39 лв. +0.00
Нидерландия eu 4,26 лв. -0,05 3,73 лв. -0,03 1,84 лв. -0,02
Норвегия 3,96 лв. +0.00 3,51 лв. -0,07 2,33 лв. +0.00
Полша eu 3,01 лв. -0,07 3,03 лв. -0,09 1,28 лв. -0,04
Португалия eu 3,59 лв. -0,03 3,26 лв. -0,05 1,71 лв. -0,01
Румъния eu 2,88 лв. +0.00 2,95 лв. -0,03 1,28 лв. -0,06
Русия 1,08 лв. -0,01 1,27 лв. -0,01 0,58 лв. -0,01
Сърбия 3,24 лв. -0,01 3,44 лв. -0,03 1,61 лв. -0,01
Словакия eu 3,30 лв. -0,01 3,07 лв. -0,04 1,37 лв. -0,01
Словения eu 3,01 лв. -0,01 3,01 лв. -0,02 1,66 лв. -0,02
Испания eu 3,27 лв. +0.00 3,04 лв. -0,01 1,85 лв. -0,01
Швеция eu 3,32 лв. -0,02 3,19 лв. -0,06 2,33 лв. -0,08
Швейцария 3,79 лв. -0,03 3,98 лв. -0,02 2,06 лв. -0,01
Турция 2,46 лв. -0,01 2,38 лв. -0,01 1,26 лв. -0,01
САЩ 0,00 лв. +0.00 0,00 лв. +0.00
Украйна 2,60 лв. +0.00 2,60 лв. -0,02 1,32 лв. -0,01
Великобритания eu 3,38 лв. -0,01 3,64 лв. -0,02 1,83 лв. -0,02